Gestetner Dokümantasyon Hizmetleri

Sağlıklı iletişimin temel aracı olan kaliteli doküman, iş yoğunluğunun ve profesyonel anlayışın hakim olduğu ortamlarda daha da önem kazanmaktadır. Dokümantasyon hizmetlerinin, tam çözüm anlayışıyla ve mevcut ortama özel uygulamalarla sağlanması yaklaşımı firmalarda yerleşmektedir. 

Gespa Büro Sistemleri tarafından uygulanan TDS kuruluşların dokümantasyon ihtiyaçlarının tespiti, özel uygulamalarla çözümlenmesi ve yönetimini içeren, idari ve ekonomik açılardan verimli bir sistemdir. Sistem, ekipman temini, personel istihdamı, kağıt ve malzeme sağlanması, servis desteği, kurye servisi ve benzeri hizmetleri içermektedir. Kuruluşlar, kendi bünyelerinde ve tek bir fatura karşılığında tüm bu hizmetlerden yararlanma olanağına sahiptirler. 
Kısa tanımı ile Çözüm Yönetimi Hizmetleri, tek kontrat ile 
 • ·          Donanım
 • ·          İşletim
 • ·          Yönetim 
işlevlerinden oluşan hizmetlerimizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak düzenlenmesidir. 

Sistemin dört temel öğesi olan İnsan, Yöntem, Teknoloji ve Yönetim ile sağlanan en önemli faydalar
 1. ·          Daha sağlıklı ve tam kontrol
 2. ·          Verimlilik artışı
 3. ·          Kalitede süreklilik
 4. ·          Aktif karlılıkta artış
Dokümantasyon Üretiminde T.D.S Kullanımının Müşterilerimize Sağladığı Faydalar Aşağıdaki Gibidir:
 • ·          Ekipmana sıfır başlangıç yatırımı.
 • ·          Esnek sistem; değişen ihtiyaçlara göre geliştirilebilen ve yenilenebilen ekipman ve hizmetler.
 • ·          Sisteme tüm servis, sarf malzemeleri ve yedek parçalar dahildir. Stok yönetim sorumluluğu Gespa’ya aittir.,
 • ·          Kopya / baskı hacim detaylarına göre aylık olarak faturalandırma.
 • ·          Gestetner garantisi dahilinde üretilen dokümanlarda yüksek kalitede çıktı elde edilmesi 
Önerilen çözüm, işletmenize dokümantasyon konusunda önemli faydalar sağlayacaktır.
  
Kontrol:Yapılan tüm işlemler detayları ile birlikte sürekli kontrol altında tutularak, fatura dönemlerinde firmanıza raporlanacaktır. 
Servis: Servisde müşteri memnuniyeti önceliği çerçevesinde gerekli tüm faaliyetler zamanında, etkin ve kaliteli olarak gerçekleştirilecektir. 
EsneklikGestetner makinaları, değişken kopyalama isteklerine zamanında ve kaliteli bir şekilde cevap verecektir. Bunu sağlayacak ekipmanla donatılmış olan sistem, müşteri beklentilerine tam çözüm getirecektir. 
RahatlıkGespa Büro Sistemleri , stok kontrol sistemi ile gerekli malzeme, yedek parça, kağıt gibi kalemlerde optimum kapasite ile çalışarak işletim açısından verimliliği maksimum düzeyde tutacaktır. 
Verimlilik: Dokümantasyon konusunda T.D.S. kullanımına giden firmanız, çalışanlarını ve kaynaklarını asıl faaliyet alanına daha fazla yöneltmiş ve verimliliği arttırmış olacaktır.